Jaarvergadering 2019

 

Hierbij nodigen wij u uit, uiteraard ook de jeugdleden, tot het bijwonen van de jaarvergadering. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 215 Februari 2019 in het Cultureel Centrum “Den Heuvel” te Alphen. De aanvang is gesteld op 20.00 uur(zaal open om 19.30uur). In verband met diverse belangrijke punten verzoeken wij u vriendelijk deze vergadering bij te wonen. Uw mening en voorstellen zijn van groot belang. Bij verhindering gaarne bericht aan de secretaris M. Coolen,  Den Brem 101, 5052RC, Goirle  E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda Jaarvergadering

1. Opening
2. Vastellen agenda
3. Notulen jaar vergadering 2018 / Jaarverslag 2018
4. Jaarverslag penningmeester 2018 / Begroting 2019
5. Verslag kascommissie Verkiezing Kascommissie
6. Mededeling Voorzitter
7. Pauze
8. Bestuursverkiezing
       a. Aftredend en herkiesbaar is Voorzitter : J. Wouters
       b. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich opgeven tot 30 minuten vóór aanvang van de vergadering,
9. Activiteiten en Jeugd Commissie 2019 HSV Alfheim
10. VBC
11. Rondvraag

 

Contributie 2019

Zij die hun contributie over 2019 nog niet hebben voldaan verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk te doen. Zodra de contributie ontvangen is, wordt de VISpas verzonden door Sportvisserij Nederland. De nachtvispas wordt verzonden door HSV Alfheim.

De verslagen van de penningmeester en de secretaris liggen vanaf 19.30 uur ter inzage in de vergaderruimte. Tevens zullen de notulen 2017 en het jaarverslag op onze website, www.hsvalfheim.nl te vinden zijn.

De notulen van de jaarvergadering 2018 vind u hieronder