Visstand beheer en onderhoud 2017

 

Jullie zullen wel denken komen ze weer met onderhoud, maar we zijn trots te melden dat het allemaal klaar is en dat we de adviesen van de afvissing en het achterstallig onderhoud hebben afgerond. Zo zijn de vissen bossen gerealiseerd, door midel van voeren is ook de Biomassa op de vijver verhoogd. Tevens heeft Mallens boomverzorging hoveniersbedrijf voor ons de bomen onderhouden en ontdaan van dood hout en verzorgt zodat onze oude reuzen het nog een paar jaar langer gaan volhouden. In 2015 is op het einde van het seizoen een afvissing geweest vanuit sportvisserij nederland, hier is een uitgebreid advies uit gekomen om de "Biomassa" te verhogen op D'n Ballast. Waar het in het kort op neer kwam was dat de vijver in de staat die hij op dat moment had niet genoeg voedsel en schuilplaatsen bood voor de hoeveelheid vis die we daar wilden hebben. Het bestuur heeft dit advies tesamen met verschillende vrijwilligers, de VBC en een paar profesionals opgepakt en uitgevoerd. De eerste resultaten zijn al zichtbaar in de verbeterde vangsten op D'n Ballast en als het goed is gaan we daar de komende seizoenen nog hard van genieten. De vissenbossen die nu zijn aangelegd zullen meer schuilplaatsen gaan bieden voor onze kleinere vissen in de winter periode zodat ze niet worden opgegeten door de aalsscholver en de snoeken in het water.

Wil je zien hoe alles er nu uitziet kijk dan snel hier onder naar wat fotos van al het werk wat is verricht de afgelopen maanden.

Vissenbossen

 

Zoals jullie misschien al weten staat het visseizoen 2016 volledig in het teken van verstandig visbeheer. Vanuit dat oogpunt willen we gaan zorgen dat onze jonge vis beter  beschut kan opgroeien. En dan natuurlijk niet alleen in de zomer tussen de Lely’s maar ook in de winter als de hoofd visser op de vijver aalscholvers zijn. Na onderzoek bleek dat het plaatsen van zogenaamde vissenbossen afdoende beschutting voor zowel jonge vis als volwassen tijdens de winter oplevert. Vandaar dat in de paaihoek nu ruim 25 meter vissenbossen worden aangelegd, en jawel de eerste proefstelling is een feit nu de rest nog plaatsen. Dus mocht je de komende tijd mannen in waadpakken aan de vijver zien kom dan gerust kijken hoe de bossen zich vormen langs de vijver. Zoals jullie zien zijn de waterhoentjes al komen kijken dus hou je niet in.

Onderhoud Wildhaag

Zoals al gemeld was op en na de jaarvergadering zal er dit jaar veel onderhoud worden gepleegd aan de begroeiïng op en om D'n Ballast. Afgelopen week is men daar volop mee begonnen. Hierdoor zal je op en om de vijver hopen takken vinden. Alvast onze excuses hiervoor. De stapels zullen zo snel mogelijk verwijderd worden. De stapels takken liggen zo dat ze niet in de weg liggen tijdens het vissen. Mocht je onze mensen dus bezig zien aan de vijver. Ze zijn hard bezig om onze vijver nog mooier te maken.

Visstandbemonstering

Dit jaar wil HSV Alfheim de visstand en de kwaliteit van D'n Ballast in kaart brengen, dinsdag 14 juli zijn hier de eerste stappen voor gezet. Sportvisserij Nederland heeft met behulp van een computer, diepte meter en boot de gehele vijver verkent en in kaart gebracht. Vanaf september zal ook duidelijk worden wanneer de netten het water in gaan zodat we kunnen zien wat er allemaal in de vijver zwemt en hoe gezond deze vis is. Wel weten we nu al dat de slick laag er goed uitziet, en dat helaas de obstructie in de paaihoek er slechter aan toe is dan wij hoopte. Wil je zien hoe men deze eerste stap heeft gezet kijk dan hier onder bij de fotos.